ZŁOTOWSKI UNIWERSYTET III WIEKU
ZAPRASZA SENIORÓW 65+
DO SKORZYSTANIA Z POMOCY W TRUDNYCH SPRAWACH ŻYCIOWYCH
WYMAGAJĄCYCH KONTAKTU Z URZĄDAMI, SĄDAMI, INSTYTUCJAMI

BEZPŁATNA POMOC DLA SENIORÓW 65+
W KONTAKTACH Z URZĘDAMI

Z bezpłatnej pomocy można skorzystać
w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w godzinach od 10.oo 12.oo
w siedzibie Dziennego Domu Opieki „
SENIOR – WIGOR” w Złotowie
przy ul. Panny Marii 11 ( budynek obok Plebanii Kościoła p.w. NMP)

Pierwszeństwo w uzyskaniu pomocy będą mieli uczestnicy DDO i osoby najstarsze.

W każdy pierwszy poniedziałek miesiąca przyjętych będzie mogło być sześć osób.

Osoby te powinny wylegitymować się dowodem osobistym, a następnie przedstawić dokumentację dotychczasowego stanu sprawy lub opisać słownie swój problem i oczekiwania związane z udzielaną pomocą oraz wskazać formę dalszego kontaktu w razie takiej potrzeby.

Pomoc będzie polegała na przygotowaniu stosownych pism do instytucji, po
stronie których leży obowiązek rozwiązania problemu danej osoby.