Kadra Dziennego Domu Opieki „Senior

– WIGOR” w Złotowie:

Aleksandra Mueller – kierownik

Lucyna Zenfler

Irena Klóska